Jeroen de Backer

Manager Treasury desk

Jeroen de Backer is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken binnen het team van ILFA Treasury desk. Daarnaast is hij hét aanspreekpunt voor klanten wat betreft inhoudelijke vragen over cijfers en de dagelijkse gang van zaken. Hij ondersteunt klanten bij het dagelijkse cashmanagement en het maken van rapportages. Jeroen is in 2014 afgestudeerd in Bedrijfseconomie (met de specialisatie Accountancy) aan de Tilburg University. Daarna is hij aan de slag gegaan bij ILFA. Om klanten beter te kunnen ondersteunen heeft hij in 2016 ook de opleiding Cash Management afgerond. In deze opleiding kwamen belangrijke aspecten naar voren die dagelijks in de organisatie van nut zijn, zoals liquiditeitsprognoses, renterisico, valutarisico en werkkapitaalbeheer. 

Terug naar overzicht