T4T Liquidityplanner

Geld stroomt door uw organisatie. In vele vormen en hoedanigheden. Elke EURO telt. Meer realiseren met minder middelen, is de opdracht voor iedere organisatie.  Goed cashmanagement zorgt direct voor lagere rentelasten (of meer rentebaten), minder mismatches in valutering en lagere bankkosten.

Zonder goede, organisatie brede liquiditeitsprognoses geen cashmanagement. De T4T Liquidityplanner zorgt voor doorlopend, actueel inzicht  in uw geldstromen, banksaldi en beschikbare kredietlijnen. Door de vormgeving van de tool en de koppelingen aan bestaande systemen heeft u doorlopend met minimale inspanningen maximaal overzicht en grip op uw geld.

Uw vaste relatiebeheerder kan op elk gewenst moment u assisteren bij het  onderhouden van de tool of analyseren van de uitkomsten. Nieuwsgierig geworden? Vraag vrijblijvend een toegangscode aan voor onze demo omgeving.