T4T Transactionmanager

Uw organisatie maakt gebruik van financiële instrumenten: rekening-courant limieten, leningen, (bank)garanties, deposito’s, FX-transacties en misschien zelfs derivaten. Instrumenten noodzakelijk voor het verwezenlijken van uw plannen, afdekken van risico’s of creëren van rendement. Echter zonder goed vakkundig beheer kunnen deze instrumenten (op termijn) veel geld kosten of zelfs schade toebrengen. Administreer deze transacties professioneel en toets kun werking op de ontwikkeling van uw bedrijfsvoering c.q. liquiditeit. De T4T Transactionmanager vereenvoudigt het beheer van uw portefeuille.

Uw vaste relatiebeheerder kan op elk gewenst moment u assisteren bij het onderhouden van de tool of analyseren van de uitkomsten. Nieuwsgierig geworden? Vraag vrijblijvend een toegangscode aan voor onze demo omgeving.